Tầm nhìn

Tầm nhìn của Dịch Vụ Xanh

Tầm nhìn Dịch Vụ Xanh Trở thành nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ phụ trợ  uy tínchuyê n nghiệp hàng đầu cho các cá nhân, tổ chức tại Vĩnh Phúc. Sản phẩm và dịch vụ hướng đến việc cải thiện và bảo vệ môi trường sống, môi trường làm việc của doanh nghiệp và toàn xã hội.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Dịch Vụ Xanh

Sứ mệnh Dịch Vụ Xanh

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu mong đợi thực tế của khách hàng. Liên tục cải tiến nâng cao chất lượng, tăng giá trị cho từng sản phẩm và dịch vụ hướng đến môi trường sống tốt đẹp hơn của con người.

Cung cấp môi trường làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên với mục tiêu đoàn kếthọc tập, từng cá nhân trở thành cá nhân học tập, doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp học tập.

Chiến lược

Hợp tác - phát triển - thành công - đổi mới

Chiến lược của Dịch Vụ Xanh

Chiến lược Dịch Vụ Xanh

- Hợp tác với phương châm các bên đều có lợi

Phát triển chuyên biệt về sản phẩm và dịch vụ

- Thành công luôn là mục tiêu của Dịch Vụ Xanh

- Đổi mới là điệu kiện sống còn của từng cá nhân và toàn doanh nghiệp.

0945557886
popup

Số lượng:

Tổng tiền: