Sứ mệnh của dịch vụ Xanh là giải quyết nhu cầu việc làm cho NLĐ và nhu cầu tuyển dụng, các giải pháp nhân sự cho Doanh nghiệp.

Hình ảnh

Cung cấp LĐPT cho các doanh nghiệp điện tử, may mặc và các doanh nghiệp mới thành lập.

  1. Nhân sự quản lý các cấp

  • Quản lý hiện trường: tổ đội trưởng, nhóm trưởng

  • Quản lý cấp trung: Tổ phó, tổ trưởng, trưởng phó phòng

  • Quản lý cấp cao: Phó giám đốc, giám đốc

 

  • Với mạng lưới tuyển dụng nhân sự trên hầu hết các tỉnh thành phía Bắc và ngân hàng ứng viên đáp ứng đủ các yêu cầu đặt ra của Doanh nghiệp, chúng tôi săn sàng đáp ứng các yêu cầu về nhân sự của các doanh nghiệp một cách ổn định và hiệu quả cao.

  • Mục tiêu: Hỗ trợ Doanh nghiệp các giải pháp về nhân lực trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  • Hỗ trợ NLĐ tìm kiếm công việc phù hợp và loại bỏ thời gian, chi phí tìm việc

Mong muốn “ chắp cánh những giấc mơ nghê nghiêp”.

 

0945557886
popup

Số lượng:

Tổng tiền: